رزومه های ساخته شده تا به اینجا

رزومه کاری و تحصیلی خود را تنها در 10 دقیقه بسازید

مزایای رزومه ساز آنلاین

با رزومه ساز به راحتی برای خود رزومه بسازید و آن را با فرمت PDF دریافت نمایید.

نظرات کاربران درباره رزومه ساز

بدون زحمت رزومه کاری مناسب خود را بسازید و سریع تر شغل پیدا کنید

مقالات اصول رزومه نویسی و شغل یابی

نکات ارزشمند در رابطه با ساخت رزومه و مسائل مرتبط با بازار استخدام

نکته ی مهمی که در ساخت یک رزومه ی حرفه ای و خوب اهمیت دارد، سفارشی سازی رزومه است. به این معنا که یک فرد فارغ التحصیل باید روش خود را برای ساخت رزومه خوب به کار بگیرد و یک فرد با تجربه و دارای سوابق شغلی و مهارت های فنی زیاد نیز باید از ساختار دیگری در رزومه ی کاری خود استفاده کند. در این مقاله، رزومه مناسب افراد کارجو و متقاضی استخدام را به 4 دسته کلی تقسیم کرده و برای هر دسته مشخص می کنیم چه بخش هایی را در رزومه و با چه ترتیب و اولویت بندی قرار دهند.

آیا اشاره کردن به زمان های بیکاری و فواصل خالی سوابق شغلی ضروری است؟ چه طور این فواصل زمانی خالی رزومه را پرکنیم و زمان های بیکاری خود را چه طور از کارفرما پنهان کنیم؟

برای نوشتن یک رزومه آکادمیک خوب باید بدانید رزومه تحصیلی شامل چه بخش هایی است، در هربخش از رزومه ی آکادمیک چه اطلاعاتی و با چه ترتیب و اولویت بندی قرار می گیرد و همچنین ساختار کلی و نحوه چیدمان بخش ها در رزومه تحصیلی چگونه است؟

تفاوت های اصلی رزومه تحصیلی و رزومه کاری چیست؟ نحوه نوشتن هر کدام از آن ها به چه صورت است؟