سوابق تحصیلی


سوابق تحصیلی در رزومه

شروع این قسمت رزومه ساز با مقطع تحصیلی در رزومه است. پس از آن شما باید در رزومه ساز رشته تحصیلی خود را انتخاب کنید. دقت داشته باشید که می توانید در این قسمت از بانک اطلاعاتی و کلمات پیشنهادی رزومه ساز برای رشته تحصیلی استفاده کنید. درقدم بعدی نوشتن رزومه گرایش تخصصی خود را در رزومه بنویسید. در قدم بعدی ساخت رزومه، بر اساس این که تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم(در رزومه ساز برای مقطع دیپلم و زیر دیپلم نوع موسسه شامل مدارس دولتی، مدارس غیرانتفاعی، مدارس تیزهوشان و مدارس نمونه دولتی است) دارید یا مدرک دانشگاهی (در رزومه ساز نوع موسسات آموزش عالی شامل دولتی، غیرانتفاعی، آزاد، پیام نور و علمی کاربردی است)، نوع موسسه تحصیلی خود را انتخاب کنید.
در قدم بعدی نوشتن رزومه نام موسسه آموزشی خود را وارد کنید. دقت داشته باشید با توجه اینکه افرادی هستند که در خارج از کشور تحصیل کرده اند، ما دراین بخش رزومه ساز گزینه انتخاب کشور محل تحصیل را نیز قرار داده ایم. قدم آخر در بخش سوابق تحصیلی رزومه سال شروع و پایان تحصیل شما در هر مقطع است. در صورتی که هنوز فارغ التحصیل نشده اید کافی است تنها سال ورود را در رزومه وارد کنید و بعد از آن گرینه در حال تحصیل را انتخاب نمایید.
بخش دوم نوشتن رزومه در رزومه ساز فارسی و رزومه ساز انگلیسی cvbuilder.me به پایان رسید و تنها سه گام برای تکمیل رزومه فارسی و رزمه انگلیسی باقی مانده است. گام سوم در نوشتن رزومه توسط رزومه ساز آنلاین بخش سوابق شغلی رزومه است.

 

 

 

 

 

ساخت رزومه در 10 دقیقه
شروع کن