رزومه ساز ×

رزومه ی حرفه ای خود را در کمتر از ده دقیقه بسازید

اطلاعات پایه، سوابق تحصیلی، کاری و مهارتی خود را وارد کنید و رزومه گرافیکی و حرفه ای خود را در قالب های متنوع دریافت کنید.

ساخت رزومه در این قالب

سارا قاضی زاده

پرستار

موبایل: (+۹۸)۹۱۲۳۰۰۳۰۰۷
تلفن: ۶۶۹۵۱۳۷۲
وب سایت: www.cvbuilder.me
شهر: سمنان، شاهرود

پرستار با 12 سال سابقه کار تخصصی و تجربه بالا در ارائه انواع مراقبت های پزشکی و بالینی به بیماران و کاملاً منضبط و توانمند در انجام و مدیریت همزمان چند کار جهت مراقبت از بیمار در صورت کمبود پرستار در مجوعه پزشکی و درمانی و مسلط به اطلاعات پزشکی-دارویی و مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی

 • آلمانی

 • انگلیسی

 • ترکی آذربایجانی

 • ترکی استانبولی

 • آلمانی

  40%
  مهارت خواندن
  40%
  مهارت صحبت کردن
  40%
  مهارت نوشتن
  40%
  مهارت گوش دادن
 • انگلیسی

  60%
  مهارت خواندن
  60%
  مهارت صحبت کردن
  60%
  مهارت نوشتن
  60%
  مهارت گوش دادن
 • ترکی آذربایجانی

  100%
  مهارت خواندن
  100%
  مهارت صحبت کردن
  100%
  مهارت نوشتن
  100%
  مهارت گوش دادن
 • ترکی استانبولی

  60%
  مهارت خواندن
  60%
  مهارت صحبت کردن
  60%
  مهارت نوشتن
  60%
  مهارت گوش دادن
 • کارشناسی پرستاری

  موسسه/دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی ایران

 • پرستار

  سازمان/نهاد: مجموعه پزشکی شاهرود

 • پرستار

  سازمان/نهاد: بیمارستان شفا

 • پرستار

  سازمان/نهاد: بیمارستان امام حسین (ع)

 • 100%
  بخیه زدن
 • 100%
  تزریقات
 • 100%
  سونداژ گذاری
 • 100%
  تهیه و تفسیر نوارقلب
 • 100%
  آماده سازی بیمار قبل از عمل جراحی
 • 100%
  لوله گذاری داخل تراشه
 • 100%
  اطلاعات دارویی
 • 100%
  نسخه خوانی دارو
 • 100%
  احیای قلبی ریوی
 • 100%
  مراقبت های بیمار بعد از عمل جراحی
 • 100%
  نظارت بر بیمار
 • 100%
  حفظ مناسب دارو
 • 100%
  کنترل تاریخ انقضای دارو
 • (Cardiopulmonary resuscitation (CPR

  موسسه: بیمارستان شفا

 • (Adult Cardiac Arrest Algorithm (ACLS

  موسسه: بیمارستان شفا

 • Needle Stick

  موسسه: بیمارستان شفا

 • (Hepatitis B Virus (HBV

  موسسه: بیمارستان شفا

 • (Hepatitis C Virus (HCV

  موسسه: بیمارستان شفا

 • (Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS

  موسسه: بیمارستان شفا

 • (Human Immunodeficiency Virus (HIV

  موسسه: بیمارستان شفا

 • Burn

  موسسه: بیمارستان شفا

 • Sterilization

  موسسه: بیمارستان شفا

 • ِDisease Transmitted From Animal

  موسسه: بیمارستان شفا

 • Infection Control

  موسسه: بیمارستان شفا

 • disaster preparedness, response, and relief training

  موسسه: بیمارستان شفا

 • Catheter Insertion

  موسسه: بیمارستان شفا

 • Hand Washing (Handrub, Handwash, Scrabsurgical, Alcohol based scrab)

  موسسه: بیمارستان شفا

 • Mental Disorders

  موسسه: بیمارستان شفا

 • Influenza Virus

  موسسه: بیمارستان شفا

 • Nutrition

  موسسه: بیمارستان شفا

 • Drug Interaction

  موسسه: بیمارستان شفا

 • trauma

  موسسه: بیمارستان شفا