رزومه ی حرفه ای خود را در کمتر از ده دقیقه بسازید

اطلاعات پایه، سوابق تحصیلی، کاری و مهارتی خود را وارد کنید و رزومه گرافیکی و حرفه ای خود را در قالب های متنوع دریافت کنید.

ساخت رزومه در این قالب

رزومه حرفه ای خود را در کمتر از ده دقیقه بسازید

سارا قاضی زاده

پرستار

متولد: ۱۳۵۹/۱/۸
وضعیت تأهل: متأهل
موبایل: (+۹۸)۹۱۲۳۰۰۳۰۷
تلفن: ۶۶۹۵۱۳۷۲
وب سایت: www.cvbuilder.me
آدرس: سمنان، شاهرود

پرستار با 12 سال سابقه کار تخصصی و تجربه بالا در ارائه انواع مراقبت های پزشکی و بالینی به بیماران و کاملاً منضبط و توانمند در انجام و مدیریت همزمان چند کار جهت مراقبت از بیمار در صورت کمبود پرستار در مجوعه پزشکی و درمانی و مسلط به اطلاعات پزشکی-دارویی و مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی

 • آلمانی

 • انگلیسی

 • ترکی آذربایجانی

 • ترکی استانبولی

 • آلمانی

  40%
  مهارت خواندن
  40%
  مهارت صحبت کردن
  40%
  مهارت نوشتن
  40%
  مهارت گوش دادن
 • انگلیسی

  60%
  مهارت خواندن
  60%
  مهارت صحبت کردن
  60%
  مهارت نوشتن
  60%
  مهارت گوش دادن
 • ترکی آذربایجانی

  100%
  مهارت خواندن
  100%
  مهارت صحبت کردن
  100%
  مهارت نوشتن
  100%
  مهارت گوش دادن
 • ترکی استانبولی

  60%
  مهارت خواندن
  60%
  مهارت صحبت کردن
  60%
  مهارت نوشتن
  60%
  مهارت گوش دادن
 • کارشناسی پرستاری

  موسسه/دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی ایران

 • پرستار

  سازمان/نهاد: مجموعه پزشکی شاهرود

 • پرستار

  سازمان/نهاد: بیمارستان شفا

 • پرستار

  سازمان/نهاد: بیمارستان امام حسین (ع)

 • 100%
  بخیه زدن
 • 100%
  تزریقات
 • 100%
  سونداژ گذاری
 • 100%
  تهیه و تفسیر نوارقلب
 • 100%
  آماده سازی بیمار قبل از عمل جراحی
 • 100%
  لوله گذاری داخل تراشه
 • 100%
  اطلاعات دارویی
 • 100%
  نسخه خوانی دارو
 • 100%
  احیای قلبی ریوی
 • 100%
  مراقبت های بیمار بعد از عمل جراحی
 • 100%
  نظارت بر بیمار
 • 100%
  حفظ مناسب دارو
 • 100%
  کنترل تاریخ انقضای دارو
 • (Cardiopulmonary resuscitation (CPR

  موسسه: بیمارستان شفا

 • (Adult Cardiac Arrest Algorithm (ACLS

  موسسه: بیمارستان شفا

 • Needle Stick

  موسسه: بیمارستان شفا

 • (Hepatitis B Virus (HBV

  موسسه: بیمارستان شفا

 • (Hepatitis C Virus (HCV

  موسسه: بیمارستان شفا

 • (Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS

  موسسه: بیمارستان شفا

 • (Human Immunodeficiency Virus (HIV

  موسسه: بیمارستان شفا

 • Burn

  موسسه: بیمارستان شفا

 • Sterilization

  موسسه: بیمارستان شفا

 • ِDisease Transmitted From Animal

  موسسه: بیمارستان شفا

 • Infection Control

  موسسه: بیمارستان شفا

 • disaster preparedness, response, and relief training

  موسسه: بیمارستان شفا

 • Catheter Insertion

  موسسه: بیمارستان شفا

 • Hand Washing (Handrub, Handwash, Scrabsurgical, Alcohol based scrab)

  موسسه: بیمارستان شفا

 • Mental Disorders

  موسسه: بیمارستان شفا

 • Influenza Virus

  موسسه: بیمارستان شفا

 • Nutrition

  موسسه: بیمارستان شفا

 • Drug Interaction

  موسسه: بیمارستان شفا

 • trauma

  موسسه: بیمارستان شفا